INFOGRAPHIC
Jun 19
(Infographic) Những lợi ích của xã hội không tiền mặt
Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử lấy ngày 16/6 hàng năm là Ngày không dùng tiền mặt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Ngày không dùng tiền mặt.
Xem thêm
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2019
Ngày đăng: 29/03/2019
+ Chi tiết
Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2018
Ngày đăng: 10/09/2018