CHUYÊN ĐỀ
Xu hướng thương mại điện tử đối với logistics
13/02/2020
Thương mại điện tử đang thay đổi nhanh chóng, tạo ra những thách thức và cơ hội mới cho các nhà bán lẻ mỗi ngày. Theo Forbes, thị trường thương mại điện tử toàn cầu có thể đạt 6.700 tỷ USD vào năm 2020 và ảnh hưởng rất lớn đến logistics.
LIÊN KẾT
INFOGRAPHIC
Feb 4
Những điểm chính trong Nghị quyết thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0
Những điểm chính trong Nghị quyết thúc đẩy Cách mạng công nghiệp 4.0
Xem thêm
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2019
Ngày đăng: 20/09/2019
+ Chi tiết
Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2019
Ngày đăng: 29/03/2019