CHUYÊN ĐỀ
Cơ hội tăng sản lượng đơn hàng lớn nhất dành cho nhà kinh doanh online khi tham gia chương trình khuyễn mãi từ Viettel post
15/11/2021
Bắt đầu từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12/2021, các khách hàng sử dụng Nobita sẽ có cơ hội tham gia chương trình miễn giảm cước phí của Viettel. Khách hàng tham gia sẽ được giảm 5.000Đ/các đơn hàng trên 30.000Đ. Tiền phí giảm sẽ không được cập nhật ngay khi tạo đơn và sẽ cập nhật sau khi Viettel Post xác nhận đơn hàng. Không những thế, những khách hàng mới đăng ký sử dụng Nobita và tham gia chương trình sẽ được tặng thêm 3 tháng sử dụng Nobita.
INFOGRAPHIC
Oct 27
[Infographic] Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2020 của các bộ, ngành
Theo báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) 2020, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu bảng xếp hạng DTI 2020 ở khối cấp bộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo mức điểm đánh giá, kết quả chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2020 đang trong giai đoạn bắt đầu. Việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngày càng thuận tiện.
Xem thêm
ẤN PHẨM
+ Chi tiết
Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2021
Ngày đăng: 14/07/2021
+ Chi tiết
Sách trắng Thương mại điện tử 2020
Ngày đăng: 24/07/2020